Lezingen & Workshops

Via zijn bedrijf 3P kan je Jan Niebeek een lezing of workshop laten verzorgen over beter presteren met passie en meer plezier